Sterk centrum

De route naar 2020 ziet er volgens het gemeentebestuur als volgt uit:

Dorpse sfeer en menselijke maat

Uit de strategische discussie blijkt dat er geen behoefte is aan een echte schaalsprong. Een kwalitatieve versterking is nodig maar de intieme dorpse sfeer en de menselijke maat moeten vooral behouden blijven.

Verbetering van winkelstructuur

De winkelstructuur is momenteel te langgerekt. Het winkelgebied moet compacter worden, een duidelijkere structuur en meer uitstraling krijgen.

Het station

De stationsomgeving en de Stationsstraat zijn de belangrijkste eerste impressies voor wie Boxtel met de trein bezoekt. Ook hier moet er aan kwaliteitsverbetering gewerkt worden, met name door de "aankleding" van de Stationsstraat te verbeteren.

Cultuurhistorische waarden

De cultuurhistorische as van de St-Petruskerk tot kasteel Stapelen moet worden versterkt. Met name de beeldkwaliteit van de bebouwing, de bijzondere functies die aan de as zijn gesitueerd en de inrichting van de openbare ruimte.

Verbinding met de groene omgeving

De toeristische kracht van Boxtel kan worden vergroot als het centrum op een flink aantal plaatsen in goede verbinding staat met het groene buitengebied.

Zichtbare Dommel

De Dommel, die er buiten het centrum zo mooi en zo karakteristiek bij ligt, is in het centrum van Boxtel nauwelijks zichtbaar. De zichtbaarheid en beleefbaarheid van deze voor Boxtel zo betekenisvolle rivier zal in het komend decennium vergroot moeten worden.

Autovrije markt

Zowel uit de bewonersenquête als uit de huiskamergesprekken kwam dit als wens naar voren. Het centrum kan alleen autoluw worden als er compenserende voorzieningen zijn zoals een centrale parkeergelegenheid vlak bij het centrum en een kortparkeermogelijkheid vlak bij de markt.

Creatieve Piramide

Op 3 juli 2008 is er in het gemeentehuis door zo’n 50 belangstellenden gebrainstormd over het Centrum van Boxtel. Samen met de aanvoerders is een inspiratieboek (3.6 MB) voor het Centrum opgesteld.