Werkgelegenheid

De gemeente Boxtel heeft een stabiele bovengemiddelde economische positie in de regio. Er zijn 15.800 arbeidsplaatsen, wat relatief veel is voor een gemeente van deze omvang. In vergelijking met de andere gemeenten in het 'Coropgebied Brabant Noordoost' is de participatiegraad van de bevolking hoog.

Nieuwe bedrijvigheid

Centrale vragen in de toekomstdiscussie betreffen de aard van de bedrijven die zich in de toekomst op Ladonk en Vorst zullen vestigen en wat de rol van de gemeente bij deze vestiging moet zijn.

Na de revitalisering van Ladonk, de ontwikkeling van Vorst en de verbetering van de infrastructuur waartoe in het GVVP (gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) besloten is, beschikt Boxtel over een modern, aaneengesloten duurzaam bedrijventerrein met een sterke regionale uitstraling en een goede ontsluiting naar de A2.