Commissie Bezwaarschriften

De Commissie Bezwaarschriften Boxtel behandelt bezwaarschriften tegen besluiten op vrijwel alle beleidsterreinen. De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie die los staat van het ambtelijk apparaat en het bestuur. De negen commissieleden werken dus niet bij de gemeente Boxtel. De commissie is verdeeld in twee Kamers, die elk een aantal beleidsterreinen bestrijken.

Kamer Algemene Zaken 

De Kamer Algemene Zaken behandelt bezwaarschriften over ruimtelijke ordening en bouw maar ook bezwaarschriften over horeca. Denk aan besluiten zoals bouwvergunningen al dan niet met vrijstelling van het bestemmingsplan, sloop- en aanlegvergunningen, kapvergunningen, horecavergunningen en monumentenvergunningen.

Kamer Maatschappelijke Zaken 

De Kamer Maatschappelijke Zaken behandelt bezwaarschriften over de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het Welzijnsfonds en andere minimaregelingen, maar ook over leerlingenvervoer en subsidies. Deze Kamer werkt samen met de gemeente Haaren. Dat houdt in dat deze Kamer ook de bezwaarschriften op dit gebied van Haarense burgers behandelt in zover die gaan over de WWB, de Wmo en de minimaregelingen.

Hoorzittingen

Elke Kamer houdt twee of drie keer per maand een hoorzitting. De hoorzitting vindt, afhankelijk van de bezwaren, plaats in het gemeentehuis van Boxtel of in het gemeentehuis van Haaren. 

LedenKamer
dhr. mr. Chr.M. Aarts (voorzitter)Algemene Zaken (voorzitter)

mevr. P.H.M. Jacobs-Aarts

Algemene Zaken

dhr. P.J.M. van Steenoven

Algemene Zaken

dhr. mr. B.A.P.M. Achterbergh

Algemene Zaken

mevr. mr. E.A.C. Spoormakers

Algemene Zaken

dhr. mr. H.P.H. van Griensven 

Maatschappelijke Zaken (voorzitter)

mevr. mr. M.H.A. Jenniskens

Maatschappelijke Zaken

mevr. mr. H.G.W. van Heugten 

Maatschappelijke Zaken

dhr. mr. A.T.W. Looijmans 

Maatschappelijke Zaken
dhr. mr. drs. R.W.J. van Veen

Maatschappelijke Zaken

 

Het secretariaat

De Commissie Bezwaarschriften wordt juridisch en administratief ondersteund door het secretariaat. De secretaris werkt de adviezen van de Kamers uit en is verantwoordelijk voor een goed verloop van de procedure. Buiten de hoorzitting loopt het contact tussen de Kamers en partijen via de behandelend secretaris.
Ook voor algemene informatie over het indienen van bezwaarschriften en de procedure kan men bij het secretariaat terecht.

Contact

  • mevrouw M. van Lankvelt, (0411) 65 53 10 
  • de heer M. Schagen van Leeuwen, (0411) 65 53 04
  • mevrouw C. Vissers, (0411) 65 53 77