Visie zon- en windenergie

In de vergadering van 22 september ging de gemeenteraad in meerderheid akkoord met de visie zon- en windenergie Boxtel. Zonne-energie en windenergie zijn twee mooie vormen van groene, fossielvrije energie die we met zijn allen steeds meer gaan gebruiken. Om onze ambitie voor een duurzaam Boxtel waar te maken is het belangrijk om een visie op te stellen voor zonneparken en windmolens. 

Visie zon- en windenergie

In de visie wordt afgewogen welke locaties binnen de gemeente geschikt zijn gelet op aspecten van onder andere zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. In de visie worden geen concrete locaties aangewezen, maar worden bepaalde gebieden uitgesloten voor grootschalige opwek via zon en wind. Deze uitsluiting wordt grotendeels bepaald door wet- en regelgeving, zoals het uitsluiten van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Daarnaast staan hierin kaders over de locatiekeuze, participatie en lokaal eigendom. 

Natuurlijk zijn er naast zon en wind nog andere vormen van energie en warmte die we in kunnen zetten, zoals waterkracht en geothermie. Deze mogelijkheden worden ook bekeken. Bekijk hier de visie en de bijlagen.