Duurzaam wonen

Eén van onze ambities is om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. We willen in 2030 net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als dat we verbruiken binnen de gemeente. Door energiebesparende maatregelen te stimuleren kunnen we hier een bijdrage aan leveren. 

Of ben je op zoek naar