Gevelverbetering centrum

U kunt subsidie aanvragen voor het verbeteren van het aanzicht van uw pand in het centrum van Boxtel door nieuwe reclame-uitingen of een andere verbetering aan de gevels. 
Zo maken we samen het centrum van Boxtel nog aantrekkelijker om in te winkelen en te verblijven.

Wat houdt de regeling in?

Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de kosten van de aanpassing, als de subsidie wordt toegekend, dit met een maximum van € 5.000,- per pand. De tijdelijke stimuleringsregeling gevelverbetering Boxtel geldt tot 1 januari 2020.

Voor wie is de regeling?

De regeling is bedoeld voor eigenaren, huurders en gebruikers van panden gelegen in het stimuleringsgebied. Het stimuleringsgebied bestaat globaal uit de panden gelegen aan de Stationsstraat en Rechterstraat, vanaf de Rabobank tot het kruispunt met Fellenoord. Enkele panden aan de Prins Hendrikstraat, Molenstraat en Clarissenstraat en verder panden gelegen aan de Rozemarijnstraat en Markt (met uitzondering van de Croonpassage). Het exacte gebied vindt u op de kaart in de bijlage.

Monumenten en beeldbepalende gevelwanden

Indien de gevelverbetering plaatsvindt aan een monument of (onderdeel van) een beeldbepalende gevelwand en tevens (deels) sprake is van gewoon onderhoud of restauratie als bedoeld in de Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017 is ook subsidie mogelijk op grond van die subsidieregeling.

Wilt u subsidie aanvragen?

Op deze pagina vindt u de regeling, het inspiratieboek, een kaart van het gebied waar de regeling geldt en het aanvraagformulier.

De wijze van verdeling van de subsidie ligt vast in artikel 12 van de regeling. Hierin is bepaald dat aanvragen om subsidie die worden toegekend, worden gehonoreerd in volgorde van indiening, totdat het subsidieplafond is bereikt. Het subsidieplafond bedraagt € 100.000.

Vooroverleg

Voor de aanpassingen aan de gevels van uw pand zal meestal een omgevingsvergunning nodig zijn. Hiervoor geeft de welstandscommissie of de monumentencommissie altijd een advies. Het is verstandig om voorafgaand aan het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning en de subsidieaanvraag, vooroverleg te voeren met de welstandscommissie of monumentencommissie. Dit kunt u doen door het insturen van het verbeterplan naar erfgoed@mijngemeentedichtbij.nl. Meer over de precieze inhoud van het verbeterplan is terug te lezen in artikel 8 van de regeling en de bijbehorende toelichting.

Hoe is deze regeling tot stand gekomen?

De Boxtelse Architecten en Stedenbouwkundigen Samenwerking (BAeSS) heeft, in opdracht van de gemeente, een inspiratieboek samengesteld. In het boek wordt een deel van het winkelgebied geanalyseerd op de aanwezige kwaliteiten. Ook worden aan de hand van een aantal voorbeelden suggesties gedaan hoe met eenvoudige middelen de beeldkwaliteit van de winkelomgeving verbeterd kan worden.

Vragen?

Voor meer informatie over deze regeling kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer (0411) 65 59 11 of
e-mail erfgoed@mijngemeentedichtbij.nl.