Haag behouden en onderhouden

De gemeente Boxtel moet bezuinigen. We voeren nu uit wat de gemeenteraad eerder heeft besloten tijdens de kerntakendiscussie over deze bezuinigingen. In dit geval doen we dat door hagen te verwijderen die veel kosten in het onderhoud met zich meebrengen. Deze hagen vervangen we door ander onderhoudsvriendelijker groen. Voordat we de hagen gaan verwijderen, heb je de mogelijkheid een haag te behouden. Je kunt een haag ‘adopteren’ en de haag zelf onderhouden.

Voorbeeld hagen