Herindeling gemeente Haaren

Op 1 januari 2021 splitst de gemeente Haaren zich op. De dorpskernen (Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel) gaan dan over naar de buurgemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.
De kern Esch komt bij Boxtel.

Herindelingsontwerp Haaren

Het ‘herindelingsontwerp Haaren’ is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. Het vermeldt bijvoorbeeld hoe de nieuwe gemeentegrenzen van Oisterwijk, Vught, Tilburg en Boxtel gaan lopen, wat de beoogde herindelingsdatum is (1 januari 2021) en welke visies en uitgangspunten bij de herindeling van toepassing zijn. Ook gaat het ontwerp in op de criteria waaraan de provincie en minister de herindelingsplannen toetsen.

De gemeenteraden hebben besloten

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 17 december (Tilburg) en 18 december 2018 een eensluidend besluit genomen over het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een 'routekaart' voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. Na deze goedkeuring van de gemeenteraden ligt het herindelingsontwerp ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen.

Lees meer in het nieuwsbericht op onze website.

Alles over de herindeling

Op de speciale herindelingspagina van de gemeente Haaren vindt u alles wat met de herindeling te maken heeft.