Privacyverklaring

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van gemeente Boxtel? Stuur dan een e-mail naar .

Bescherming van uw privacy

De gemeente Boxtel verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente Boxtel verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Boxtel hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. Deze rechten zijn:

  • Het recht op informatie
  • Het recht op inzage
  • Het recht op verbetering
  • Het recht op aanvulling
  • Het recht op verwijdering of afscherming

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Inzicht in uw persoonsgegevens

Om inzicht te geven hoe de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt vindt u hier een aantal voorbeelden:

•Verhuizing: bij het behandelen van een verhuizing verwerken wij uw naam (voorletters en achternaam), nieuwe adres (woonplaats, postcode, straat en huisnummer), geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). We muteren de landelijke Basis Registratie Personen (BRP).
Bent u niet de hoofdbewoner, dan vragen wij toestemming voor uw inschrijving aan de hoofdbewoner. Indien van toepassing informeren we de gemeente waar u vandaan komt.
Het behandelen van een verhuizing doen we op basis van een wettelijke verplichting. 

•Leerlingenvervoer: bij het behandelen van een aanvraag voor leerlingenvervoer verwerken wij uw naam (voorletters en achternaam), adres (woonplaats, postcode, straat en huisnummer), e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer (BSN) en inkomensgegevens. Daarnaast verwerken wij gegevens over het betrokken kind zoals NAW, BSN en gezondheid. NAW gegevens worden doorgegeven aan de vervoerder. Dit doen we op basis van algemeen belang en uitvoeren van onze publiekrechtelijke taak.

•Omgevingsvergunning: bij het behandelen van een omgevingsvergunning verwerken wij uw naam (voorletters en achternaam), adres (woonplaats, postcode, straat en huisnummer), e-mailadres, telefoonnummer en burgerservicenummer (BSN). Wij registreren uw aanvraag in ons zaaksysteem en de applicatie voor vergunningverlening. Het publiceerbare deel van uw aanvraag met adres of locatiegegevens waar de omgevingsvergunning over gaat en de bijbehorende bijlagen (tekeningen) worden ter inzage gelegd of op aanvraag met een belanghebbende gedeeld. Op tekeningen staan vaak persoonsgegevens van u of uw architect. Houd hier rekening mee! Het behandelen van een omgevingsvergunning doen we op basis van een wettelijke verplichting.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Boxtel gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Cookies

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestanden op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden noemen we ‘cookies’. Elke website is vanaf 1 juni 2012 volgens de Telecomwet verplicht de gebruiker te informeren over het soort cookies dat de website gebruikt en moet u toestemming vragen voor het gebruik hiervan.

Wat doen cookies?

Er zijn drie typen cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.

2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die ons kunnen helpen om de website beter op onze bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

3. Cookies van websites van derden
Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om informatie te delen via Twitter. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Geen persoonsgegevens

Cookies zoals Boxtel.nl die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Op deze manier kunnen we nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Uit deze gegevens kunnen we niet achterhalen wie de website heeft bezocht en via welke computer. Cookies kunnen we nooit gebruiken om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze uw computer niet infecteren met een virus 

Cookies op onze website

Hieronder vindt u een lijst van cookies die onze website plaatst en wat we met deze informatie doen. 

Cookies voor onderzoek websitegebruik

Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt onder andere bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze website hierop te optimaliseren.

Melden van persoonsregistraties

De gemeente Boxtel verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt de gemeente de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Boxtel te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Boxtel gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met de gemeente via het e-mailadres privacy@boxtel.nl of via het telefoonnummer (0411) 65 59 11. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.