Toegankelijkheid

Volg ons via social media!

Op deze website vindt u actuele informatie van de gemeente Boxtel. Maakt u gebruik van social media? Via Facebook en Twitter houden wij u ook op de hoogte van het laatste nieuws. 
Meer over gemeente Boxtel en social media

Gemeentelijke websites moeten voldoen aan niveau 1 van de webrichtlijnen. Dit niveau eist dat iedere gemeente ervoor zorgt dat de website toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking, zoals blinden, slechtzienden, doven en mensen met een lichamelijke handicap die gebruik maken van speciale apparatuur om informatie via de computer te kunnen lezen.

Voortdurende aandacht voor toegankelijkheid

De gemeente Boxtel besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. In 2012 is deze website technisch en tekstueel aangepast aan de normen van de webrichtlijnen. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

Zelfevaluatie

We kunnen de website laten toetsen door een onafhankelijk expertisebureau. Dit brengt echter jaarlijks aanzienlijke kosten met zich mee. In plaats daarvan kiezen wij ervoor om de website zelf te toetsen op de normen van de Webrichtlijnen. Het niet door een externe partij laten toetsen van onze website betekent niet dat deze website niet toegankelijk is. Integendeel: Boxtel werkt doorlopend aan haar website om de toegankelijkheid te verbeteren.

Deze zelfevaluatie rapporteren wij aan het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING voert steekproeven uit onder de gemeenten die een zelfevaluatie hebben uitgevoerd. Zij rapporteren de uitkomsten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Status

Wij streven ernaar dat deze website per 1 januari 2015 voldoet aan de toegankelijkheidseisen volgens de Webrichtlijnen Prioriteit 2. Op dit moment voldoet de website aan de Webrichtlijnen Prioriteit 1.

Heeft u opmerkingen?

Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen? Of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

Melden van ontoegankelijkheid

U kunt een melding doen door contact met de webredactie op te nemen:

  • Beschrijf in ieder geval het probleem
  • Neem de link naar de betreffende pagina op
  • Geef informatie over uw besturingssysteem en browser. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browsersoftware u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding nemen we in onderzoek en we stellen u op de hoogte van de beoordeling en de eventuele afhandeltermijn.