Duurzaam Boxtel

Onze gemeente, ons land en onze aarde op een goede manier achterlaten voor nieuwe generaties. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Dat kan alleen als we samenwerken. Daarom hebben we samen met inwoners en ondernemers een duurzaamheidsvisie en uitvoeringsprogramma opgesteld.