Herinrichting Het Klaverblad

Meer informatie

 

Contact

Rob Werson
r.werson@mijngemeentedichtbij.nl 
(0411) 65 58 18 

Om samen tot een oplossingsrichting voor de herinrichting te komen is een participatie traject doorlopen met de bewoners van Het Klaverblad en deel Munselse Hoeve. Het laatste contactmoment hierover  was op woensdag 16 november 2016. Op dinsdag 31 januari 2017 is er een terugkoppeling gegeven. Daarna is de gemeente  begonnen met het aanpassen van het tekenwerk en het in procedure brengen van deze plannen.

Op deze aanvraag omgevingsvergunning zijn bezwaren binnengekomen. Op 5 april 2018 heeft de hoorzitting van deze bezwaren plaatsgevonden. Het college heeft op basis van het advies van het bezwaar en de beroepscommissie besloten het plan aan te passen. Dit aangepaste plan staat nu hier op de website. Op dit plan is geen bezwaar en beroep meer mogelijk.

Wij streven ernaar, om het werk voor de zomer van 2019 uit te voeren.