Boomvervanging in Liempde

Meer weten?

Plattegrond bomen Liempde (1.2 MB)

Fasering bomenkap (1.0 MB)

Fasering 1-2 (605 KB)

Fasering 2-2 (1.6 MB)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1 (903 KB)

Nieuwsbrief 2 (467 KB)

Uitvoering MeerJarenPlan-bomen

De gemeente Boxtel streeft naar een goed en vitaal bomenbestand, dat voldoet aan het vastgestelde bomenbeleidsplan. Vanwege jarenlang terugkerende meldingen van bewoners over bomen, is in 2016 een bomeninventarisatie uitgevoerd op diverse aandacht locaties. Hierbij zijn de bomen getoetst aan het bestaande bomenbeleidsplan. Er is onder andere beoordeeld op de mate van wortelopdruk, boomgrootte, conditie en verkeersveiligheid. Voor elk onderwerp is een (urgentie)score toegekend wat heeft geleid tot een totaalscore. Aan de hand van de totaalscore is de prioriteit per locatie vastgesteld. Een deel van de locaties op de prioriteitenlijst zullen in 2017 worden aangepakt. De rode draad van dit MeerJarenPlan plan is wel dat voor elke boom een boom terug geplant (1op 1 vervangen) moet worden in het plangebied en dat er een extra vergroening moet plaats vinden. Het college van B en W heeft dit plan vastgesteld en deze voorwaarden verbonden aan de rooi en herplant van deze bomen.

De Kleuskes, Populierenlaan en Pauwkesstraat

Vanuit omwonenden zijn diverse meldingen binnengekomen. Voornamelijk de grootte van de bomen, het ingroeien van wortels in riolering en wateroverlast door wortelopdruk worden herhaaldelijk genoemd als probleem. Hierover zijn de bewoners in juni 2017 tijdens een informatieavond op het gemeentehuis van de gemeente Boxtel ge├»nformeerd. Nu de plannen verder uitgewerkt zijn en de opdracht tot uitvoering is gegeven zijn de werkzaamheden in volle gang van start gegaan. De bewoners hebben mee kunnen beslissen welke bomen geplant worden. Daarvoor was een keuze uit 3 soorten mogelijk.