Bestemmingsplan Buitengebied 2011

Documenten en links

Dit bestemmingsplan kunt u digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de onderstaande links.

Plankaart

Regels

Bijlage bij regels

Toelichting

Bijlage bij toelichting

Het bestemmingsplan Buitengebied 2011 is door de gemeenteraad vastgesteld op 10 april 2012. Het plan ligt van vrijdag 25 mei tot en met donderdag 5 juli 2012 ter inzage.

Een nieuw bestemmingsplan Buitengebied

Het geldende bestemmingsplan Buitengebied dateert uit 2006. De aanleiding om dit plan is herzien is het goedkeuringsbesluit van de provincie uit 2007 en de uitspraak van de Raad van State uit 2009.

De provincie en de Raad van State hebben op onderdelen goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan uit 2006. Het bestemmingsplan moet op die onderdelen worden hersteld.

Bestemmingsplan Buitengebied 2011

Het nieuwe bestemmingsplan is een actualisatie van het plan uit 2006.
Inhoudelijk is het plan geactualiseerd op de volgende onderdelen:

  • Het besluit van de provincie en de uitspraak van de Raad van State.
  • Veranderde wetgeving en beleid
  • Overige kleinere aanpassingen

Voor het overige is het plan uit 2006 nog voldoende actueel en als zodanig overgenomen in het bestemmingsplan 2011.

PlanMER

Voor het bestemmingsplan Buitengebied moet om een planMER (milieueffectrapport) worden opgesteld. Deze planMER is een onderdeel van het bestemmingsplan en wordt gelijktijdig in procedure gebracht.

Ontwikkelplan

In het bestemmingsplan Buitengebied 2011 worden geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen.

Om een aantal concrete ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk te maken, wordt een afzonderlijk bestemmingsplan voorbereid. Dit bestemmingsplan wordt aangeduid als het ‘ontwikkelplan Buitengebied’. Dit ontwikkelplan is naar verwachting in de loop van 2011 in ontwerp gereed. Het plan zal vervolgens ter inzage worden gelegd voor reacties.