Commissie Bezwaarschriften

De Commissie Bezwaarschriften Boxtel behandelt bezwaarschriften tegen besluiten op vrijwel alle beleidsterreinen. De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie die los staat van het ambtelijk apparaat en het bestuur. De commissieleden werken dus niet bij de gemeente Boxtel. De commissie is verdeeld in twee Kamers, die elk een aantal beleidsterreinen bestrijken.

Kamer Algemene Zaken

De Kamer Algemene Zaken behandelt bezwaarschriften over ruimtelijke ordening en bouw maar ook bezwaarschriften over horeca. Denk aan besluiten zoals bouwvergunningen al dan niet met vrijstelling van het bestemmingsplan, sloop- en aanlegvergunningen, kapvergunningen, horecavergunningen en monumentenvergunningen.

Kamer Maatschappelijke Zaken

De Kamer Maatschappelijke Zaken behandelt bezwaarschriften over de Participatiewet en aanverwante wetten, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het Welzijnsfonds en andere minimaregelingen, maar ook over leerlingenvervoer en subsidies. Deze Kamer werkt samen met de gemeente Haaren. Dat houdt in dat deze Kamer ook de bezwaarschriften op dit gebied van Haarense burgers behandelt in zover die gaan over de PW, de Wmo en de minimaregelingen.

Hoorzittingen

Elke Kamer houdt twee of drie keer per maand een hoorzitting. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Boxtel.

LedenKamer
dhr. mr. Chr.M. Aarts (voorzitter)Algemene Zaken (voorzitter)

mevr. P.H.M. Jacobs-Aarts

Algemene Zaken

dhr. P.J.M. van Steenoven

Algemene Zaken

dhr. mr. B.A.P.M. Achterbergh

Algemene Zaken

mevr. mr. E.A.C. Spoormakers

Algemene Zaken

dhr. mr. H.P.H. van Griensven 

Maatschappelijke Zaken (voorzitter)

mevr. mr. M.H.A. Jenniskens

Maatschappelijke Zaken

mevr. mr. H.G.W. van Heugten 

Maatschappelijke Zaken

mevr. mr. I.V.A. van Velthoven

Maatschappelijke Zaken
dhr. mr. A. Bouteibi

Maatschappelijke Zaken

 

Het secretariaat

De Commissie Bezwaarschriften wordt juridisch en administratief ondersteund door het secretariaat. De secretaris werkt de adviezen van de Kamers uit en is verantwoordelijk voor een goed verloop van de procedure. Buiten de hoorzitting loopt het contact tussen de Kamers en partijen via de behandelend secretaris.

Ook voor algemene informatie over het indienen van bezwaarschriften en de procedure kan men bij het secretariaat terecht.

Contact

  • Mevrouw C. Vissers, (0411) 65 53 77
  • Mevrouw mr. Veerle Janssen-Thijs, (0411) 65 57 41