Omgevingsvergunningen

Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u uw monument wilt verbouwen, of een grote boom wilt omhakken.

Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan via www.omgevingsloket.nl de vergunningencheck. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

Analoog of digitaal aanvragen

Een omgevingsvergunning kunt u digitaal aanvragen op www.omgevingsloket.nl. Met uw DigiD logt u in, waarna u alle gegevens in kunt vullen en verzenden. Alle benodigde bijlagen kunt u uploaden en aan het aanvraagformulier toevoegen.

Digitaal aanvragen heeft zijn voordelen. Via de vergunningencheck ziet u direct of, en zo ja, voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden stelt de module het aanvraagformulier samen. Bovendien kunt u vanuit uw eigen huis of kantoor direct alle benodigde informatie digitaal aanleveren. Een groot voordeel is verder dat u de aanvraag ook eerst in concept kunt indienen en hierover vooroverleg kunt voeren met de gemeente. Door vooroverleg te voeren kunnen problemen aan de voorkant worden opgelost.

Op papier

De aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u voorlopig ook nog op papier indienen. Nadat u op www.omgevingsloket.nl het aanvraagformulier heeft ingevuld, print u deze uit. U levert het aanvraagformulier met alle bijbehorende stukken in drievoud in bij de gemeente.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Omgevingsrecht, Toezicht en Handhaving.