Akte van de burgerlijke stand en afschrift van de burgerlijke stand

Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven maakt de burgerlijke stand van een gemeente akten op. Dat gebeurt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beĆ«indiging of omzetting van geregistreerd partnerschap en overlijden.

De geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, geregistreerd partnerschapsakte of overlijdensakte zijn het bewijs van deze gebeurtenissen. Deze akten worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand.

In bepaalde situaties moet u een afschrift kunnen overleggen van deze akten.

Welke afschriften van de burgerlijke stand zijn er?

  • Afschrift uit het geboorteregister
    Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.

  • Afschrift uit het huwelijks- / echtscheidings- / partnerschapsregistratieregister
    Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, is gescheiden of staat geregistreerd als partner.

  • Afschrift uit het overlijdensregister
    Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is overleden. Dit afschrift heeft u bijvoorbeeld nodig als u wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden.

Het afschrift blijft in Nederland 3 maanden geldig.

Meertalig afschrift

Het is ook mogelijk een meertalig afschrift aan te vragen. Dit meertalig uittreksel kunt u alleen gebruiken in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.