Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita)

Wat is een 'bewijs van in leven zijn'?

Het bewijs van 'in leven zijn' ook wel 'attestatie de vita' genoemd, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een burger in leven is. Sinds 1 juli 2011 bestaan er van het bewijs van in leven zijn 2 modellen, te weten:

  • een bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • een bewijs van in leven zijn dat ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is voor gebruik in het buitenland. Dit model moet altijd persoonlijk aan de balie aangevraagd worden. Eventueel kunt u hiervoor iemand anders machtigen.

Waar heeft u het bewijs voor nodig?

De verklaring is meestal nodig voor het aanvragen of uitkeren van een pensioen, lijfrente of levensverzekering.