Bewijs van Nederlanderschap

Wat is het bewijs van Nederlanderschap?

Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven.

Waar heeft u het bewijs voor nodig?

Een bewijs van Nederlanderschap kan nodig zijn als u bijvoorbeeld verhuist naar het buitenland, om te trouwen of als u voor bepaalde beroepen of functies in aanmerking wilt komen (zoals functies in openbaar bestuur).