Bezwaarschrift indienen

Wanneer u als burger, bedrijf of instelling het niet eens bent met een beslissing van de gemeente (beschikking), dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Op de pagina 'Klachten & Bezwaar' vindt u meer informatie.

Niet eens met WOZ-beschikking of aanslag?

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of een of meer aanslagen? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet een bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar. De verplichting tot betaling wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet opgeschort.
Bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking