Bijstandsuitkering, voorschot

Wanneer u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en u kunt aantonen dat u geen middelen van bestaan meer heeft, dan kunt u de gemeente om een voorschot op uw uitkering vragen. Wanneer later uw uitkering wordt toegekend, zal het voorschot worden verrekend met uw uitkering. Wanneer blijkt dat u toch geen recht op uitkering heeft, moet u het voorschot terugbetalen.