BRP (Basisregistratie Personen)

Wat is de Basisregistratie Personen (BRP)?

De Basisregistratie Personen (BRP) heeft de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) vervangen. De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft.

De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de BRP om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het verstrekken van uitkeringen.

Persoonsgegevens in de BRP

De gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de gegevens in de BRP. Van iedere persoon is een persoonslijst aangelegd. Op uw persoonslijst staan bijvoorbeeld gegevens over:

  • uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
  • uw verblijfplaats (adres);
  • uw burgerservicenummer (BSN);
  • uw ouders;
  • uw nationaliteit en eventueel uw verblijfsrecht;
  • uw huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • uw kinderen;
  • uw reisdocumenten;
  • uw kiesrecht; de organisaties waaraan uw gegevens worden verstrekt.

Wijziging van gegevens in de BRP

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid van u overlijdt.

Andere gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de BRP.

Gebruik van de BRP

De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Alleen overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP.

Overheidsinstanties bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.