BRP, rechten en plichten van de burger

De Basisregistratie Personen

De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar het belang hiervan gaat nog verder. Ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Uw privacy wordt goed bewaakt

In de BRP staan persoonsgegevens die niet openbaar toegankelijk zijn. De overheid bewaakt uw privacy zorgvuldig en gebruikt uw gegevens alleen om haar taken goed uit te voeren. Verder worden ze alleen gebruikt als u daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt of soms alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Rechten en plichten

In de wet BRP zijn een aantal rechten en plichten voor de burger opgenomen.

Welke rechten heeft u?

 • Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP, krijgt hiervan een afschrift. Dit kost niets en geldt ook als u zich opnieuw in Nederland vestigt.
 • Het inzagerecht: U mag uw eigen gegevens in de BRP altijd inzien. Dit is gratis. Als u een afschrift wilt dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 • U heeft het recht om de achternaam te gebruiken van uw (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner. Dit heet 'naamgebruik'. De BRP geeft dit naamgebruik door aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap of de RDW (Dienst Wegverkeer). Op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs blijft uw eigen achternaam staan.
 • het recht op correctie (263 KB): Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten corrigeren of aanvullen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het verzoek tot correctie kunt u per post opsturen (kopie van uw legitimatiebewijs en bewijsstukken bijsluiten) of u kunt persoonlijk langskomen aan de balie van Burgerzaken. Voor een correctie dient u altijd bewijsstukken te kunnen overleggen.
 • het recht op geheimhouding: U kunt de gemeente verzoeken om uw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Informeer hiernaar bij uw gemeente.
 • U kunt aan de gemeente een overzicht vragen van de instanties waaraan uw gegevens in het afgelopen jaar zijn verstrekt. U krijgt dit overzicht, uitgezonderd in situaties waarin de staatsveiligheid of strafbare feiten een rol spelen. De gemeente kan voor dit overzicht een vergoeding vragen.
 • Adoptieouders kunnen de voormalige naam van het kind en de gegevens van de
  oorspronkelijke ouders laten weghalen van de persoonslijst van hun geadopteerde kind.
  De oorspronkelijke ouders kunnen de gegevens van het geadopteerde kind laten
  verwijderen van hun persoonslijst.
 • Wie van geslacht is veranderd, kan verzoeken om de gegevens over (een) eerdere
  voorna(a)m(en), geslacht en naamgebruik te verwijderen van zijn of haar persoonslijst.

Aan welke plichten moet u als burger voldoen?

 • U moet zich altijd kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
 • Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet u dit binnen vijf dagen na uw aankomst in Nederland aangeven bij de gemeente waarin u zich vestigt.
 • Als u binnen Nederland verhuist moet u binnen vijf dagen na uw verhuizing uw
  adreswijziging doorgeven bij de gemeente waar u naar verhuisd bent.
 • Als u voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het buitenland gaat verblijven, moet u dit binnen vijf dagen vóór uw vertrek aangeven bij de gemeente waar u woont.
 • Als uw woongemeente dat vraagt, bent u verplicht nadere inlichtingen te geven over uw aangifte of de persoonsgegevens die over u zijn opgenomen in de BRP.
 • Als uw persoonlijke gegevens veranderen in het buitenland (u gaat trouwen of u krijgt een kind), dan moet u dit aangeven bij uw gemeente als u terug bent in Nederland. Zorg dat u de originele documenten over deze verandering kunt laten zien.