Erkenning kind

Erkenning is de verklaring ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat een man het vaderschap op zich neemt van een kind. 

Als ouders getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben, dan heeft een kindje vanaf de geboorte, juridisch gezien meteen een moeder en een vader. Als de ouders niet getrouwd zijn of er is geen sprake van een geregistreerd partnerschap dan heeft het kindje op het moment van geboorte juridisch gezien alleen een moeder. Om in zo'n situatie tussen de vader en zijn kind(eren) een afstammingsrelatie tot stand te brengen, moet de man het kindje erkennen.

Juridische vader

De man die het kind erkent wordt de juridische vader, ook al is hij niet de biologische vader. Door de erkenning ontstaat er tussen de man en het kind wederzijds erfrecht en wederzijdse onderhoudsplicht. Daarnaast krijgt de man een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.

Naamskeuze

De ouders kunnen kiezen welke achternaam hun kindje krijgt. Deze naamskeuze kan tegelijk met de erkenning worden gedaan. De erkenner en de moeder van het kind verklaren gezamenlijk welke naam het kindje na de erkenning zal dragen. Willen zij dat het kind de achternaam van de moeder blijft dragen dan hoeven zij geen keuze te doen. Deze naamskeuze is overigens alleen mogelijk als het het eerste kind van de erkenner en de moeder betreft.

Heeft u de nationaliteit van een ander land? De gemeente kijkt dan wat het namenrecht van dit land over naamskeuze zegt.

Ouderlijk gezag

Bij ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben moet het ouderlijk gezag nog wel nader worden geregeld. Om het gezag te kunnen verkrijgen, moeten de ouders een verzoek hiervoor indienen bij een rechtbank in Nederland. Meer informatie hierover vindt u in de tekst over Gezag.