Gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Het melden van verloren of gevonden voorwerpen kunt u doen op een speciale website.  

Bent u iets verloren en wilt u weten of het gevonden is, ga dan naar de website verlorenofgevonden.nl

In het Burgerlijk Wetboek staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn als er sprake is van gevonden en verloren voorwerpen.

 

Kijk ook eens over de gemeentegrens als u iets kwijt bent

Als u iets verloren heeft, is het aan te raden om ook eens te informeren bij andere gemeenten. Wellicht heeft de vinder in een van de buurgemeenten aangifte gedaan van het gevonden voorwerp omdat hij/zij daar zelf woont of het voorwerp daar gevonden heeft.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0411) 65 59 11.