Gezag (ouderlijk gezag)

Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit de ouders of één van hen (ouderlijk gezag). Iemand die het gezag heeft over een kind neemt onder meer de beslissingen over zijn verzorging en opvoeding en heeft het bewind over zijn vermogen.

Als ouders getrouwd zijn op het moment dat een kind geboren wordt (of een geregistreerd partnerschap hebben), krijgen zij automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag. Ook ouders die niet met elkaar getrouwd zijn kunnen samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Dit kan door een aantekening te laten maken in het gezagsregister. Het gezagsregister wordt bijgehouden bij de rechtbank en is een openbaar register. Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn en niet een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, kunnen samen een verzoek indienen bij de griffier van een rechtbank om gezamenlijk het gezag uit te oefenen.