Handtekening, legalisatie

In bepaalde situaties kan men om legalisatie van uw handtekening vragen. Zo'n legalisatie is een verklaring namens het gemeentebestuur dat de handtekening die op een bepaald document wordt gezet, ook daadwerkelijk door de bedoelde persoon is geplaatst.

Met andere woorden: de handtekening wordt ter plekke gezet ten overstaan van een ambtenaar burgerzaken en de ambtenaar zet hiervan een verklaring op het bedoelde document.