Huwelijksbevoegdheid, verklaring

Wat is een verklaring van huwelijksbevoegdheid?

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. De verklaring van huwelijksbevoegdheid  is een internationaal document waarin de Nederlandse ambtenaar van de Burgerlijke Stand verklaart dat u in het buitenland een huwelijk mag aangaan met uw partner.

Wie geeft een verklaring huwelijksbevoegdheid af?

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u ingeschreven staat in Nederland.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in Nederland (wanneer u bent uitgeschreven naar het buitenland).
  • De Nederlandse consul van het land waar u wilt gaan trouwen (wanneer u nooit ingeschreven bent geweest in Nederland).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de verklaring van huwelijksbevoegdheid is zes maanden na datum van afgifte.

Bestaat er ook een verklaring 'bevoegdheid geregistreerd partnerschap'?

Nee, voor een geregistreerd partnerschap in het buitenland is het niet mogelijk een dergelijke verklaring af te geven.