Identificatieplicht

Wanneer en waarom is de identificatieplicht ingesteld?

In 2002 besloot het kabinet tot de invoering van de uitgebreide identificatieplicht als een van de maatregelen om Nederland veiliger te maken en criminaliteit en overlast te verminderen. Dat betekent dat iedereen van 14 jaar en ouder zich moet kunnen identificeren als politie of toezichthouders hierom vragen.

Wanneer kunt u een verzoek krijgen om u te identificeren?

Het verzoek om identificatie door politie of andere toezichthouders mag niet willekeurig gebeuren. Zij moeten daartoe een reden hebben, zoals bijvoorbeeld verkeerstoezicht, hulpverlening, opsporing van strafbare feiten of handhaven van de openbare orde. Er zijn geen afzonderlijke controles op het bezit van identificatiebewijzen.

Waarmee kunt u zich identificeren?

Mensen met de Nederlandse nationaliteit kunnen zich identificeren met een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart en in veel gevallen ook met het rijbewijs. Vreemdelingen kunnen zich identificeren met een vreemdelingendocument.

Identificeren met een rijbewijs is niet mogelijk bij:

  • aanvragen van een uitkering
  • in dienst treden bij een werkgever
  • bij binnenlands vreemdelingen toezicht
  • bankzaken
  • belastingdienst

Wat zijn geen geldige identificatiebewijzen?

Een bankpas, een openbaar vervoerkaart of een collegekaart zijn geen geldige identificatiebewijzen. Ook de oude 65-plus pas is geen identificatiebewijs; u kunt met deze pas alleen uw leeftijd aantonen. De 65-plus pas wordt overigens niet langer meer verstrekt, omdat de leeftijd ook aangetoond kan worden met het identificatiebewijs.

Wat als u geen geldig identiteitsbewijs kunt of wilt tonen?

Als u geen geldig identificatiebewijs kunt of wilt tonen als politie of toezichthouder daar om vraagt, kunt u meegenomen worden naar het politiebureau. Daar onderzoekt de politie vervolgens uw identiteit. U kunt een boete krijgen van maximaal € 2.250,-.