Identiteitsfraude

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: 'Paspoort, NWLFR3706.'

Voorkom misbruik

Geeft u toch een kopie af? Maak het fraudeurs dan moeilijk om de kopie te bewerken. Help misbruik te voorkomen en schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is
  2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
  3. de datum waarop u de kopie afgeeft


Let op!
Streep uw burgerservicenummer (BSN) door op de kopie. Hotels bijvoorbeeld hebben dit nummer niet nodig. Het BSN vindt u zowel in het document als in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering.
Bekijk de regels voor identificatie

 

ID-cover

Als u bij ons een nieuw legitimatiebewijs komt ophalen ontvangt u van ons een ID-cover. Een ID-cover is een speciaal hoesje dat u over uw legitimatiebewijs kunt schuiven. Met een ID-cover voorkomt u onnodige verspreiding van een aantal van uw persoonsgegevens en beperkt u het risico op misbruik van uw persoonsgegevens. 
Meer over de ID-covers

Reisdocument kwijt of gestolen?

Digitaal melding maken van uw vermiste reisdocument

Melden vermoeden mogelijke fraude identiteitsbewijs

Sinds 1 oktober 2017 kunt u een melding maken wanneer u vermoed dat u mogelijk het slachtoffer bent geworden van (kopie) fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van uw Nederlandse identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

U kunt ook een melding maken wanneer u een gegronde reden heeft om te vrezen dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd.

Mogelijke (kopie)fraude kan niet digitaal worden gemeld! U dient hiervoor een afspraak te maken met onze balie Burgerzaken. Het betreffende document wordt direct ingenomen. Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met Team Burgerzaken via (0411) 65 59 69.

Meer informatie

Op de website van Rijksoverheid staat meer informatie over identiteitsfraude. Daar kunt u ook doorklikken naar informatie over de app KopieID voor het maken van een veilige kopie van uw identiteitsbewijs.