Lesbisch ouderschap

Op 1 april 2014 is de wet Lesbisch ouderschap ingevoerd. Kort samengevat is het voor alle vrouwen mogelijk geworden om een kind te erkennen.

Na de invoering van de wet zijn er een aantal manieren om (juridisch) moeder te worden:

 1. een kind baren
 2. automatisch moeder worden; dat is alleen mogelijk als je gehuwd of geregistreerd partner bent, het kind tijdens het huwelijk/partnerschap wordt geboren en de donor een zogenaamde 'onbekende donor' is die afkomstig is van een erkende Nederlandse spermabank
 3. een kind erkennen
 4. een kind adopteren (meestal het kind dat je partner heeft gebaard)

Hieronder staan de situaties nader beschreven

Gehuwde moeders/geregistreerde partners

 • Is er onbekende zaaddonor (dit moet blijken uit een bewijsstuk/verklaring van  stichting Donorregistratie) dan zijn beiden juridisch moeder. Deze verklaring mag alleen maar door deze stichting zijn afgegeven. De verklaring kan dan bij de geboorteaangifte worden overlegd. In dat geval wordt de echtgenote/geregistreerde partner van de moeder aangemerkt als de duomoeder. De duomoeder wordt direct in de geboorteakte als moeder vermeld. Een latere vermelding is niet nodig. Het kind krijgt de naam van de duomoeder.  Een latere vermelding is niet nodig. Willen ze dit niet dan moet er naams-keuze gedaan worden of de geboorteaangifte uitstellen of het kind later door de duomoeder laten erkennen. (net als bij een relatie man/vrouw) De duomoeder krijgt automatisch het gezag.
 • Er is een bekende zaaddonor (moet blijken uit bewijsstuk stichting Donorregistratie) dan moet het kind erkend worden. De duomoeder wordt niet van rechtswege de juridische moeder. Bij een bekende zaaddonor kunnen de moeders en deze vader afspreken dat niet de duomoeder maar de biologische vader de juridische ouder wordt. Wil die vader dat niet dan kan de duomoeder het kind erkennen. De moeders moeten wel het gezag aanvragen.

Als de verklaring van Stichting donorregistratie ontbreekt dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • Geboorteaangifte in overleg uitstellen om de duomoeder de kans te geven om de verklaring alsnog te overleggen
 • Het kind kan later door de duomoeder worden erkend.

Ongehuwde moeders

 • Erkenning is voor de geboorte mogelijk, erkenning ongeboren vrucht
 • Erkenning na de geboorte is mogelijk

De voorwaarden zijn hetzelfde als bij een 'gewone' erkenning. De duomoeders moeten gezamenlijk het gezag aanvragen bij de rechtbank.

Erkenning kinderen geboren vóór 1 april 2014

Kinderen geboren voor 1 april 2014 waarbij beide moeders juridisch ouder willen worden kunnen alleen maar erkend worden. Elke vrouw kan voortaan het kind erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor elke andere erkenning. Erkenning is dus ook mogelijk vóór de geboorte.

 • Controleer welke naam het kind heeft. Wie is de biologische moeder en wie wil het kind erkennen. In de meeste gevallen is het de partner van de biologische moeder.
 • Is er bij het kind al eerder een naamskeuze gedaan? Zoja dan kan er geen naamskeuze meer gedaan worden.

Adoptie

Dit blijft ook na 1 april 2014 mogelijk. Adoptie wordt aangevraagd bij de rechtbank, hiervoor verwijzen wij u naar een advocaat.

Voordelen

 • een betere acceptatie in het buitenland (bv als het kind later in het buitenland gaat wonen/studeren)
 • een erkenning onder bepaalde omstandigheden kan worden vernietigd op verzoek van het kind of op verzoek van de donor die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, terwijl bij adoptie het juridisch ouderschap van de duomoeder in beginsel niet ongedaan gemaakt kan worden.

Nadeel

 • een lange en dure procedure