Naam wijzigen - achternaam

Namen hebben een belangrijke functie in ons leven. Voornamen worden vaak gekozen vanwege de speciale betekenis die zij hebben. De achternaam, officieel geslachtsnaam genoemd, zorgt voor onderscheid en maakt duidelijk tot welk familieverband iemand behoort.

Omdat een naam belangrijk is, kan er behoefte zijn om deze te veranderen. In een aantal gevallen maakt de wet dit mogelijk.

Belangrijk om te weten

Een geslachtnaamwijziging houdt in: verandering van achternaam zonder verandering van officiële familieband. Het wijzigen van de achternaam heeft geen erfrechtelijke gevolgen.

Hoe vaak kan ik mijn achternaam wijzigen?

De geslachtnaam kan slecht één maal worden gewijzigd. Alleen een meerderjarige van wie de achternaam als minderjarige is gewijzigd heeft het recht deze wijziging 'terug te draaien'.

Gevolgen naamswijziging voor minderjarige kinderen

Als de achternaam van een meerderjarige wijzigt, wijzigt ook de achternaam van de kinderen waarover hij of zij als ouder gezag heeft. Dit geldt alleen voor die kinderen die dezelfde achternaam hebben als de meerderjarige die de naamswijziging aanvraagt.

Bij een meerderjarige die geen gezag uitoefent over zijn of haar kinderen, werkt die naamswijziging van deze meerderjarige niet door.