Naamgebruik - achternaam

Standaard staat iedereen in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven met de eigen achternaam (officieel geslachtsnaam genoemd). Overheidsinstanties en instellingen met een maatschappelijke taak gebruiken de gegevens uit de BRP voor hun administratie en correspondentie. Zij houden er in hun contacten met u rekening mee, hoe u aangesproken of aangeschreven wilt worden. 

Uw achternaam, zoals die in uw geboorteakte en in de BRP staat, blijft altijd onveranderd. Slechts in bijzondere situaties kan de achternaam veranderd worden. Bijvoorbeeld door naamswijziging bij Koninklijk Besluit of door erkenning. 

U kunt wel een andere achternaam gaan gebruiken, zonder dat u uw officiĆ«le achternaam veranderd. Dit kan bijvoorbeeld met ingang van uw huwelijk.  

Naamgebruik

Als u getrouwd bent of getrouwd bent geweest of u bent een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan heeft u het recht om de achternaam van uw partner te gebruiken. Het is niet verplicht. In het geval van naamskeuze zijn er 4 mogelijkheden, te weten: 

  • Eigen (geslachts)naam
  • (Geslachts)naam partner
  • (Geslachts)naam partner gevolgd door eigen (geslachts)naam
  • Eigen (geslachts)naam gevolgd door (geslachts)naam partner

U kunt de naamskeuze regelen bij uw woongemeente. In Boxtel kunt u hiervoor terecht bij Burgerzaken. Uw aanvraag wordt verwerkt in de BRP. Als u daarna post ontvangt van de overheid zal men u aanspreken of aanschrijven met de achternaam die u gekozen heeft. U kunt voor het aanvragen gebruik maken van een verklaring naamgebruik.

Wijzigen

Als u een naamgebruik heeft laten registreren, maar u wilt dit weer ongedaan laten maken (bijvoorbeeld na echtscheiding) of wijzigen, dan moet hiervoor opnieuw een verklaring naamgebruik worden ingevuld.