Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander kan men worden als men aan bepaalde voorwaarden voldoet door naturalisatie of door het afleggen van een optieverklaring. Als men de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft men onder andere recht op ongestoord verblijf in Nederland, een Nederlands paspoort en kiesrecht.  

Naturalisatie 

Het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie houdt in dat u via de gemeente waar u woont, een verzoek indient waarbij u aan de Koning vraagt om u de Nederlandse nationaliteit te verlenen. Op een naturalisatieverzoek wordt binnen een jaar beslist.