Nederlander worden door optie

Nederlander kan men worden als men aan bepaalde voorwaarden voldoet door naturalisatie of door het afleggen van een optieverklaring. Als men de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft men onder andere recht op ongestoord verblijf in Nederland, een Nederlands paspoort en kiesrecht. 

Optie

In een aantal gevallen kunt u Nederlander worden door een optieverklaring af te leggen. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

U kunt eenvoudig een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden. Als u aan de eisen voldoet, bevestigt de burgemeester van uw gemeente dat u Nederlander bent geworden. Het besluit wordt aan u persoonlijk uitgereikt. Pas dan wordt u definitief Nederlander.

Wordt u door optie Nederlander, dan hoeft u van de Nederlandse wetgeving geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. De wetgeving van het land van uw huidige nationaliteit bepaalt of u die nationaliteit verliest.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure, dan kunt u misschien wel Nederlander worden door naturalisatie.