Ontkenning vaderschap (door de moeder)

Wat is het?

Ontkenning van het vaderschap betekent dat alle familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de vader worden ontkend. Hierbij komen rechten en plichten te vervallen (erfrecht, zorg/opvoedings- en onderhoudsplicht).

Door wie?

Het vaderschap kan in vele situaties ontkend worden. Zowel de vader, de moeder als het kind kan het vaderschap ontkennen.

Voor de vader en het kind gelden andere voorwaarden, zij kunnen dit alleen via een gerechtelijke procedure doen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een advocaat.

Voor de moeder is er ook nog een aparte procedure. Een moeder kan ontkennen dat haar inmiddels overleden echtgenoot de vader van haar kind is. Deze ontkenning kan via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. De informatie in deze tekst heeft hier betrekking op.