Overlijdensaangifte

Als er een persoon overlijdt, moet hiervan aangifte worden gedaan bij de gemeente. De gemeente maakt de overlijdensakte op en verwerkt de aangifte in de Basisregistratie Personen (BRP).

Waar moet u aangifte doen?

De overlijdensaangifte vindt plaats in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. In Boxtel dient hiervoor een afspraak gemaakt te worden.

Is de plaats van overlijden de gemeente waarin de persoon woont dan gebeurt de overlijdensaangifte in de eigen woongemeente.

Overlijdt de persoon in een ziekenhuis of verpleeghuis in een andere gemeente, dan moet de overlijdensaangifte plaats vinden in de gemeente waarin het ziekenhuis of verpleeghuis is gelegen.

Wie mag de aangifte doen?

De aangifte wordt meestal verzorgd door een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger, maar kan ook plaatsvinden door een familielid of goede vriend. In feite mag iedereen die van het overlijden op de hoogte is de overlijdensaangifte doen.

Het opmaken van de akte en het verlof tot begraven of verbranden

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van het overlijden een akte op en zal daarna een verlof tot begraven of verbranden afgeven.  Dit verlof heeft u nodig om de overledene te mogen begraven of cremeren. 

Termijn

U moet wel met een termijn rekening houden. De uitvaart moet namelijk altijd binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden en hiervoor heeft u een verlof voor begraven of crematie nodig. Alleen bij wijze van uitzondering kan de gemeente de termijn van 6 werkdagen verlengen.