Partnerschapsregistratie omzetten in huwelijk

Van partnerschapsregistratie naar huwelijk 

De mogelijkheid bestaat om een geregistreerd partnerschap om te laten zetten in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet hiervoor een akte van omzetting opmaken.

Door de omzetting eindigt het geregistreerd partnerschap en vangt het huwelijk aan op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van huwelijken is opgemaakt.

Door de omzetting verandert er niks in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren.

Van huwelijk naar partnerschapsregistratie

Het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap met een akte van omzetting, is vanaf maart 2009 niet meer mogelijk.