Speelautomaat en speelautomatenhal

Wilt u in uw horecaonderneming speelautomaten plaatsen? Dan heeft u mogelijk vergunningen nodig. Voor het exploiteren van een speelautomatenhal heeft u ook een vergunning van de gemeente nodig.

Er zijn 2 soorten speelautomaten: kansspelautomaten en behendigheidsautomaten.

Tussentijdse veranderingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, moet u schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

Als u speelautomaten bedrijfsmatig wilt gebruiken of aan een ander in gebruik wilt geven, moet u een exploitatievergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Aan de vergunning zijn eisen verbonden over de inrichting van uw bedrijf en het gedrag van de aanvrager, beheerder en bedrijfsleider. Als vergunninghouder moet u jaarlijks de adressen van de horecalocaties waar u speelautomaten heeft opgesteld en het totaal aantal opgestelde automaten aan de Kansspelautoriteit sturen.

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, heeft u een vergunning speelautomatenhal nodig van de gemeente. Deze vergunning bestaat uit de exploitatievergunning speelautomaten en de aanwezigheidsvergunning speelautomaten. Informatie over vestigingseisen en het maximum aantal hallen vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).