Trouwen en partnerschapsregistratie

Uitgebreide informatie over de Boxtelse trouwambtenaren, trouwlocaties en de ceremonie kunt u vinden op de pagina Trouwen in Boxtel.

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn gelijkwaardig aan elkaar

Of u nu kiest voor het huwelijk of voor een geregistreerd partnerschap, in beide gevallen heeft u dezelfde rechten en plichten. U mag bijvoorbeeld elkaars achternaam gebruiken, u heeft een onderhoudsplicht naar elkaar, u bouwt samen pensioen op, u bent elkaars wettelijke erfgenamen en u deelt de waarde van bezittingen en schulden (tenzij u dit bij de notaris anders laat regelen). 

Verschil wanneer er kinderen zijn

Ouders die getrouwd zijn hebben automatisch samen het ouderlijk gezag over hun kinderen. Sinds 1 januari 2002 geldt voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan ook dat zij automatisch vanaf de geboorte van hun kinderen het ouderlijke gezag hebben (als die kinderen geboren zijn sinds 1 januari 2002). Hiervoor geldt echter een belangrijke voorwaarde: de mannelijke partner moet het kind hebben erkend.

Huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen

Vanaf 1 april 2001 kunnen ook twee vrouwen of twee mannen met elkaar trouwen. De voorwaarden die gelden om te kunnen trouwen zijn hetzelfde als bij het huwelijk van een man en een vrouw. Twee mannen of twee vrouwen die met elkaar getrouwd zijn, hebben dezelfde rechten en plichten als man en vrouw binnen het huwelijk.

Ook hier verschil wanneer er kinderen zijn

Als twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen, heeft het huwelijk geen gevolgen voor de relatie met kinderen. De ouder oefent alleen het gezag uit. De niet-ouder heeft in zo'n situatie alleen een onderhoudsplicht. Andere rechten en plichten bestaan uitsluitend na verkrijging van gezamenlijk gezag van de partners. Pas door adoptie ontstaan wettelijk familiebanden met het kind.

Niet in alle landen is huwelijk opengesteld voor personen van gelijk geslacht. Paren van gelijk geslacht moeten er rekening mee houden dat hun huwelijk in het buitenland niet overal wordt geaccepteerd.

Een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

De mogelijkheid bestaat om een geregistreerd partnerschap om te laten zetten in een huwelijk. Lees hierover meer in het product 'Partnerregistratie omzetten in huwelijk'. 

Een huwelijk omzetten in geregistreerd partnerschap

Het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap is sinds 2009 niet meer mogelijk.

Gratis huwelijk of partnerschapsregistratie

In Boxtel zijn er twee momenten in de week waarop er gratis getrouwd of gepartnerd kan worden. Lees hierover meer op de pagina Trouwen in Boxtel.