Uittreksel uit Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de bevolkingsadministratie kunt u aanvragen bij de gemeente. Dit uittreksel (officieel 'afschrift') uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u in die gemeente staat ingeschreven. Hierop staan de meest recente gegevens over naam, adres en woonplaats. De BRP heeft de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen.

U kunt zo'n document nodig hebben voor verschillende situaties, zoals voor de inschrijving bij een school of om in aanmerking te komen voor een woning.

Wilt u alleen uw BRP-gegevens inzien, dan kan dat ook via de website MijnOverheid.nl. U heeft dan wel een DigiD nodig.

Let op: een uittreksel uit de BRP en een uittreksel burgerlijke stand zijn verschillende documenten

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) bevat andere gegevens dan een uittreksel van de burgerlijke stand.

In een uittreksel van de burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte vermeld (bijvoorbeeld geboorteakte of huwelijksakte). U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.