Verhuizing - De voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • bent u ongehuwd? Dan dient u ieder afzonderlijk de verhuizing door te geven. Een samenlevingscontract = ongehuwd;
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld; en
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

 Uw verhuizing doorgeven is gratis.