Verhuizing, vestigen vanuit het buitenland

Iedereen die in Nederland woont of er gedurende een half jaar tenminste vier maanden van de tijd verblijft, moet ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP). Zonder deze inschrijving kan de overheid haar taken, niet altijd even correct en rechtvaardig uitvoeren. Als u bent ingeschreven in de BRP heeft u rechten en plichten. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage en correctie en recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens zoals die zijn opgenomen in de BRP. Een van die plichten is dat u wijzigingen in uw adres en persoonsgegevens moet doorgeven aan de gemeente. 

Eerste inschrijving in Nederland in de BRP

Als u zich voor het eerst in Nederland vestigt vanuit het buitenland, dan moet hiervan aangifte gedaan worden in de gemeente waar u gaat wonen. Dit heet 'eerste inschrijving in Nederland'.

Bent u al eerder ingeschreven geweest in Nederland maar weer uitgeschreven voor 1 oktober 1994? Dan wordt dit administratief ook als een eerste inschrijving beschouwd. Hiervoor gelden dezelfde regels en formulieren als bij een eerste inschrijving in Nederland.

Eerder in Nederland gewoond?

Heeft u eerder in Nederland gewoond en dus ingeschreven geweest in de BRP, maar bent u geëmigreerd ná 1 oktober 1994? Dan kunt u aangifte doen van hervestiging in de gemeente waar u gaat wonen.