Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Op grond van de Wet op de justitiƫle gegevens (Wjg) is de minister van Justitie vanaf 1 april 2004 belast met de afgifte van de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG).

Een VOG kan worden gevraagd voor werkrelaties of daarmee gelijkstaande contacten. Onder een werkrelatie wordt ook verstaan het verrichten van werkzaamheden voor een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Ook voor werk in de kinderopvang is een VOG vereist. Dit kan zowel betaald als onbetaald zijn.

Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijk verleden van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Er wordt gekeken of er redenen (antecenten) zijn waardoor een VOG niet kan worden afgegeven. Dit wordt bepaald door de relatie die er is tussen de eventuele strafbare feiten en de werkzaamheden of functie die de betrokkene gaat vervullen.