Weekmarkt

De Boxtelse weekmarkt wordt gehouden op vrijdagochtend op de Markt in Boxtel. Wilt u een standplaats aanvragen? U kunt hieronder het formulier downloaden. Stuur het ingevulde formulier op naar:

Gemeente Boxtel
t.a.v. de Marktmeester
Postbus 10.000
5280 DA Boxtel

Inschrijfformulier weekmarkt (19 KB)

Nieuwe Marktverordening en -reglement

In de raadsvergadering van 29 maart 2011 is de Marktverordening 2011 (71 KB) en het Marktreglement 2011 (106 KB) vastgesteld. In het Marktreglement 2011 is bepaald dat de wachtlijst wordt afgeschaft met inachtneming van een overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat de huidige wachtlijst nog twee jaar gehandhaafd blijft waarna deze wordt vervangen door een lijst van gegadigden. Het is dus niet meer mogelijk om u in te schrijven op de wachtlijst.  

De lijst van gegadigden

Het verschil ten opzichte van de voormalige wachtlijst is dat aan de lijst van gegadigden geen rechten kunnen worden ontleend. De lijst van gegadigden dient dan ook enkel om aan te geven dat men een vaste standplaats zou willen krijgen.

Er zal voortaan actief geworven worden wanneer er een vaste standplaats vrijkomt op de weekmarkt. Hierbij kan de gemeente rekening houden met de lijst van gegadigden bij de toewijzing van een vrijgekomen standplaats, maar zij is dat in tegenstelling tot de voorgaande wachtlijst niet verplicht.