Aanrijding met in het wild levende dieren

Het vervoeren van in het wild levende dieren (al dan niet dood of gewond) is verboden ingevolge de Flora- en Faunawet. Verboden voor iedereen: voor burgers, ambtenaren en zelfs voor medewerkers van de Dierenambulance. Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna (SAMF) aanrijdingen actief.

Wild aangereden? Bel de politie!

Om dit allemaal soepel te laten verlopen, zijn er bindende afspraken gemaakt met de meldkamers van de politie (telefoonnummer 0900 - 8844). Als u wild heeft aangereden en dat via dit nummer meldt, belt de meldkamer de regionale coördinator van SAMF. SAMF stuurt vervolgens een vrijwilliger op pad. Door de registratie bij de meldkamer krijgt de vrijwilliger automatisch ontheffing van artikel 67 van de Flora- en Faunawet.

Meer informatie over SAMF vindt u op www.fauna-aanrijdingen.nl.