Bedrijfsafvalinzameling

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze instanties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten.

Op welke wijze zamelt de gemeente Boxtel bedrijfsafval in?

Via de gemeente Boxtel kunt u voor het inzamelen van bedrijfsafval (alleen in kleine hoeveelheden, vergelijkbaar met huishoudelijk afval in hoeveelheid en samenstelling) een bedrijfscontainer aanvragen. De bedrijfscontainer is een grijze 240 liter container, welke is voorzien van een groene deksel. De gemeente Boxtel biedt geen andere vorm van bedrijfscontainers aan.

Hoe kan ik een bedrijfscontainer aanvragen?

Indien u gebruik wilt maken van de beperkte diensten van de gemeente op het gebied van bedrijfsafvalinzameling kunt u een aanvraagformulier bedrijfscontainer aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij de servicelijn Openbare Ruimte, T. (0411) 65 59 10 of via het contactformulier.