Caravans stallen op de weg

Met de caravan op vakantie geweest? En staat deze niet in de stalling maar nog aan de straat? Recreatievoertuigen mag u niet langer dan drie aaneengesloten dagen op de openbare weg stallen. Na elke zomervakantie controleren we of iedereen zich aan deze regel houdt!

De regel is opgenomen in de APV, de Algemene plaatselijke verordening:

Artikel 5.1.6 Caravans e.d.

  1. Het is verboden zonder ontheffing van het college een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:
    a) langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar hun oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;
    b) op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar hun oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
  2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover het Provinciaal wegenreglement Noord-Brabant of de Landschapsverordening Noord-Brabant van toepassing is.

Bekijk de hele Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Boxtel