Evenementenvergunning

Organiseren van een evenement

Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, manifestatie, dag of week. Een evenement kan openbaar, maar ook besloten zijn. Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. 

Voor sommige evenementen heeft u geen vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een dansevenement in een horecagelegenheid. En voor een besloten aangelegenheid, bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag of huwelijk.

Dit betekent niet dat hier geen 'regels' voor zijn. U moet altijd overlast bij of voor de buren voorkomen. In sommige gevallen is een melding wel gewenst, bijvoorbeeld bij grootschalige feesten.

Openbare orde en veiligheid

Bij een evenement wordt getoetst in hoeverre de openbare orde en veiligheid worden beïnvloed. Daarbij wordt gekeken naar zaken als geluid, de waarborging van de volksgezondheid, en de locatie in combinatie met de aard van het evenement.

Voor het schenken van alcohol heeft u een aparte ontheffing nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

Evenementenvergunning aanvragen

U kunt een evenementenvergunning aanvragen op de volgende pagina. Aan deze vergunning zijn kosten verbonden.

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u opsturen naar:
Gemeente Boxtel
Postbus 10.000
5280 DA Boxtel

Geen vergunning, wel melding

Voor kleinschalige evenementen heeft u geen vergunning nodig. Onder kleinschalige evenementen verstaan we onder andere:

 • Buurtbarbecues.
 • Buurtfeesten.
 • Straatspeeldagen.
 • Andere kleinschalige (straat)feesten.

Ook heeft u geen vergunning nodig voor een evenement dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het betreft een eendaags evenement.
 • Er komen niet meer dan 100 bezoekers.
 • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 en 22.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan van een doorgaande weg.

Daarnaast heeft u geen vergunning nodig voor:

 • Optochten.
 • Beurzen.
 • Tentoonstellingen.
 • Markten en/of sportwedstrijden die in gebouwen worden gehouden.

Als u een evenement meldt, letten wij altijd op de aard, omvang en andere omstandigheden. Het kan zijn dat we dan besluiten dat u toch een vergunning voor uw evenement moet aanvragen.

Melding doorgeven

Een melding van bovenstaande activiteiten kunt u per post sturen aan de burgemeester van de gemeente Boxtel. Het postadres is:
Gemeente Boxtel
Postbus 10.000
5280 DA Boxtel