Hondenuitlaatbeleid

In de gemeente Boxtel hoeven hondenbezitters geen hondenbelasting te betalen. Zij moeten zich wel houden aan het uitlaatbeleid. Uitgangspunt van het uitlaatbeleid is dat de hondenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen voor het bezit van hun hond. Zij moeten ook bewust omgaan met het voorkomen van overlast door hondenpoep (hygiëne) en hinder door loslopende honden (veiligheid).

Aanlijn- en opruimplicht

Binnen de bebouwde kommen van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel geldt een aanlijnplicht en een opruimplicht, behalve op speciaal daarvoor aangewezen plekken. Deze aanlijnplicht is niet alleen van belang voor de verkeersveiligheid en de veiligheid voor derden, maar ook voor de veiligheid van de hond. Bovendien kan de hondenbezitter dan gemakkelijk zien waar de hond zijn of haar behoefte doet zodat dit opgeruimd kan worden. Die opruimplicht is met name belangrijk met het oog op de hygiëne en mogelijke stankoverlast. 

Verplicht opruimmiddel mee

De hondenbezitter is verplicht om een opruimmiddel bij zich te hebben geschikt voor het opruimen van hondenpoep. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een zakje of een schepje. De hondenpoep kan in een zakje worden achtergelaten in de depodogs, in de gewone prullenbak of thuis in de afvalcontainer. 

Buiten de bebouwde kom mogen honden in principe loslopen en hoeft u de poep niet op te ruimen. De hond moet wel altijd onder toezicht staan en mag geen overlast of onveilige situaties veroorzaken.

Uitzonderingen

Voor blindengeleidehonden en zogenoemde hulphonden voor gehandicapten geldt een uitzondering. De aanlijnplicht geldt niet voor deze honden. 

Als u zich niet aan de regels houdt...

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. In 2015 gelden de volgende boetebedragen:

Overtreding Boete
Los laten lopen van de hond op locaties waar dit niet mag  90 euro
Het niet opruimen van hondenpoep op locaties waar dit verplicht is

140 euro

Het niet kunnen tonen van een deugdelijk opruimmiddel  90 euro

 

Meer over hondenuitlaatbeleid gemeente Boxtel (4.6 MB)